Produkty

Drewno

Zabezpieczenie drewna – Panele kuchenne - Drzwi

Piękno materiału i wygląd powierzchni to czynniki, które wpływają na wartość cennego produktu, jakim jest drewno. Firma Naster oferuje pełną gamę łatwej do usunięcia folii dla zabezpieczenia powierzchni, przykładając szczególną uwagę do zabezpieczenia i uważną ocenę dotyczącą wyboru materiału, wybierając odpowiednią grubość folii i stopień przywierania. Ponieważ folia zabezpieczająca Naster nie reaguje chemicznie z powierzchnią i nie pozstawia śladów kleju po jej usunięciu, pozwala to na zachowanie zabezpieczanej powierzchni w stanie niezmienionym. Ponadto zwiększa się też bezpieczeństwo transportu i magazynowania. Nasz zespół badawczy pracuje nad zabezpieczeniem różnych powierzchni i podstawowym założeniem jego pracy jest stałe doskonalenie naszej gamy produktów.
Nasi technicy z działu handlowego są do Waszej dyspozycji w celu spełnienia wymagań Klientów. 
Oprócz podstawowego zadania, jakie mają do spełnienia folie zabezpieczające Naster, dają one także możliwość nadrukowania na nich instrukcji, informacji o normach technicznych oraz Waszego znaku firmowego, żeby Wasz produkt był bezbłędnie identyfikowany z firmą.

Dane techniczne
  • Kolor: przezroczysta, przezroczysta niebieska i niebieska
  • Grubość: od 45 do 55 µ
  • Nośniki: LDPE
  • Typ kleju: akrylowy w emulsji
  • Taśma: do maks. 2030
  • Personalizacja: na życzenie
  • Mikrodziurkowanie: na życzenie
Na życzenie są także w ofercie produkty zabezpieczające przed promieniami UV 3/6 miesięcy – Czas zabezpieczenia zależy od warunków geograficznych.


Karta techniczna - Karta technicznaKarta bezpieczeństwa